Telefonszám: +36/30-169-0073

Az oktatás-képzés minősége alapvetően befolyásolja egy ország versenyképességét. A Pathways to Renewing VET (PR-VET) az Edunet Alapítvány a dán THE VELUX FOUNDATIONS által támogatott négyéves projektje azt tűzte ki célul, hogy új utakat, megoldásokat dolgoz ki és tesztel a hazai szakképzés megújítása, korszerűsítése, minőségének javítása érdekében.

A célcsoport tekintetében kiemelt helyet foglalnak el az ADHD-val érintett, illetve az állami gondozásban élő/onnan kikerülő tanulók 16 éves kortól.

A projekt arra vállalkozik, hogy akciókutatás keretében korszerű, támogató szakképzési programokat dolgoz ki és tesztel, majd külső szereplők bevonásával validálja azokat. A szakmai programok mellett jelentős szerepet kap a 21. századi kompetenciák (kreativitás, együttműködés, digitális készségek stb.) fejlődésének támogatása részben a programokba ágyazva, részben kiegészítő, szabadidős elfoglaltságok keretében.

Külön figyelmet fordítunk a napjainkban nélkülözhetetlen reziliencia fejlesztésére, illetve minden olyan tudás megszerzési lehetőségének biztosítására, ami napjainkban, és várhatóan a jövőben nélkülözhetetlen.

Mindez zöld, fenntartható, biztonságos, közösségi alapokon működő, inspiráló tanulási környezetben valósul meg, ahol a hagyományok és a korszerűség találkozik.

A programokba bevont tanulóknak a képzés teljes ideje alatt lehetőséget biztosítunk értékteremtő tevékenységek végzésére, illetve a való élettel való szoros kapcsolatban lévő feladatok, problémák megoldására.

A projekt helyszíne Cegléd (a képen ezek a képzések találhatóak), Lajosmizse és Kecskemét. A megvalósításban aktívan közreműködő partnerek szociális szövetkezetek, akik elkötelezettek a fenti célok megvalósítása mellett. Határozott elképzelésünk, hogy a szakképzés terén a lehető legtöbb érdekelt kapjon szerepet a projektben, és a lehető legszélesebb nyilvánosság megismerje, alkalmazza az eredményeket.

Amennyiben további információra van szükség, a képen található telefonszámokon elérhetőek vagyunk!

Kapcsolódó bejegyzéseink:

Miről szól a VELUX Projekt?: link

A mintaprojekt bemutatása Cegléden: link