Telefonszám: +36/30-169-0073

VELUX Projekt:  EDUNET – PR-VET (2022.02.01-2026.01.31.)

Az oktatás-képzés minősége alapvetően befolyásolja egy ország versenyképességét. A Pathways to Renewing VET (PR-VET) az Edunet Alapítvány a dán THE VELUX FOUNDATIONS által támogatott négyéves projektje azt tűzte ki célul, hogy új utakat, megoldásokat dolgoz ki és tesztel a hazai szakképzés megújítása, korszerűsítése, minőségének javítása érdekében.

A célcsoport tekintetében kiemelt helyet foglalnak el az ADHD-val érintett, illetve az állami gondozásban élő/onnan kikerülő tanulók. A projekt arra vállalkozik, hogy akciókutatás keretében korszerű, támogató szakképzési programokat dolgoz ki és tesztel, majd külső szereplők bevonásával validálja azokat. A szakmai programok mellett jelentős szerepet kap a 21. századi kompetenciák (kreativitás, együttműködés, digitális készségek stb.) fejlődésének támogatása részben a programokba ágyazva, részben kiegészítő, szabadidős elfoglaltságok keretében. Külön figyelmet fordítunk a napjainkban nélkülözhetetlen reziliencia fejlesztésére, illetve minden olyan tudás megszerzési lehetőségének biztosítására, ami napjainkban, és várhatóan a jövőben nélkülözhetetlen. Mindez zöld, fenntartható, biztonságos, közösségi alapokon működő, inspiráló tanulási környezetben valósul meg, ahol a hagyományok és a korszerűség találkozik. A programokba bevont tanulóknak a képzés teljes ideje alatt lehetőséget biztosítunk értékteremtő tevékenységek végzésére, illetve a való élettel való szoros kapcsolatban lévő feladatok, problémák megoldására. A projekt helyszíne Cegléd, Lajosmizse és Kecskemét. A megvalósításban aktívan közreműködő partnerek szociális szövetkezetek, akik elkötelezettek a fenti célok megvalósítása mellett. Határozott elképzelésünk, hogy a szakképzés terén a lehető legtöbb érdekelt kapjon szerepet a projektben, és a lehető legszélesebb nyilvánosság megismerje, alkalmazza az eredményeket.

Egyéni álmokból közös álmok születtek, ezekből célok lettek, majd tervek, majd pályázat és most itt vagyunk.

Április 1-jén, pénteken került sor ismerkedésre, a projekt bemutatására és ennek a Ceglédi Ipartestület épülete adott helyszínt és amely kezdeményezéshez az Ipartestület is partnerként társul.

Az Edunet Alapítvány, amely az oktatás területén kutatás, fejlesztéssel foglalkozik, hazai és nemzetközi szintű szakmai kapcsolatokkal rendelkezik és több projekt sikeres megvalósítója, egy ceglédi kezdeményezéshez társult és beadott pályázatukat ismét siker koronázta, a dán the velux foundations által támogatva.

Spindelbauer Attila az Ipartestület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Kovács Anikó a Pathways to Renewing VET – PR-VET nevű projekt vezetője.

Ezt követően pedig Cseriné Demeter Bernadett és Süveg Tiborné, akik a ceglédi mintaprojekt megálmodói és szakmai megvalósítói.

Társadalmi vállalkozások keretében egy társadalmi farm, egy életmódváltó tudásközpont megvalósítása a cél, amelynek az oktatás, a szakképzés az alapja. Célcsoport tekintetében az ADHD-s fiatalok és az állami gondozásban lévő/onnan kijött fiatalok képzését támogatja, de ez nem zárja ki más tanulók, hallgatók bevonását. 

16 éves kortól egészen idős korig az élethosszig tartó tanulást szolgálja. Munkalapú tanulással, innovatív módszerekkel, korszerű eszközökkel, inklúzív pedagógiai szemlélettel, környezettudatosan. Ez a projekt három helyszínen indul el: Cegléden, Kecskeméten és Lajosmizsén és azért is figyelemre méltó, mert nincs másik ilyen Magyarországon.

Elérhetőségek

Cseriné Demeter Bernadett

adhdmo@gmail.com

hesz2015@gmail.com

+36301690073

Süveg Tiborné Ica

suvegtiborne@gmail.com

+36307367250